startsidan

Birka vikingastaden Offerfester Runstenar Sveriges kristnande Vikingarna


Offerfester

Under Sveriges hedniska tid hölls flera årliga offerfester kallade blot. Man samlades med medhavd öl och olika sorters boskap att offra. Allt blod från slakten kallades hlaut och kärlen som fylldes av det kallades hlautskålar. Med hlauttenar ("stänkkvastar") skvätte man blodet över väggar, murar och till sist över männen själva. Det dracks friskt och man brukade börja med att tömma en bägare tillägnad Oden för seger. Ibland byttes han ut mot Tor. Sedan dracks Njords full och Frejs full. Därefter drack man för stupade eller avlidna kamrater. Man använde sig av blotspån, en slags täljda träbitar med påristade runor. Dessa skakade man ut i hlautskålen och försökte tolka vad spånen sade. De manliga offerprästerna kallades blotgode och de kvinnliga kallades blotgydjor. Den hedniske överprästen kallades allherjargode. De viktigaste tre bloten var alvablotet, julblotet och segerblotet. Alvablotet inträdde i oktober månad och firades för årets skörd. Julblotet även kallat Midvinterblot hölls i januari för ett lyckligt kommande år. Segerblotet hölls på vårkanten (runt Valborgsmässoafton). I Uppsala hölls vart nionde år ett allherjarblot då man under nio dygn hängde upp nio djur, men även människor, i offerlundens träd. Uppsalas tempel är en av Nordens största och mest berömda hedniska platser. Uppsalakulten skildrades på följande sätt av Adam av Bremen

"I detta tempel, som är helt smyckat med guld, dyrkar folket stoderna av tre gudar och det på så sätt, att den mäktigaste av dem, Tor, har sin tron mitt i gemaket; på hans båda sidor intar Wothan och Fricco sina platser. Deras betydelse är följande. Tor, säger de, härskar i luften och befaller över åska och blixt, vind och regn, klart väder och fruktbarhet. Den andre eller Wothan , d.v.s. Raseri, styr krigen och förlänar människan tapperhet mot hennes fiender. Den tredje är Fricco som skänker de dödliga fred och vällust ... Också brukar vart nionde år en för alla svenska land gemensam fest firas i Uppsala; från denna fest får nämligen ingen utebli. Kungar och folk, alla och envar sänder sina gåvor till Uppsala och - något som förorsakar de grymmaste kval man kan tänka sig - de som redan antagit kristendomen måste friköpa sig från dessa festligheter. Offret är av följande slag: av alla levande varelser av mankön frambäres nio stycken, med vilkas blod de nämnda avgudarna brukar blidkas. Men kropparna hänger de upp i en lund, som ligger bredvid templet ... Där hänger också hundar och hästar bredvid människor, och en kristen man har sagt mig att han sett 72 sådana kroppar hänga om varann. För övrigt är de trollsånger, som brukar sjungas vid den heliga handlingens begående, lika mångartade som oanständiga, varför det är bäst att förtiga dem."Religionshistoria? Thorger och Disa lär sig rista runor 100:- på Adlibris [visa alla]


Axe [Artiklar] [Asgård] [Djur] [Gudar] [Jättar] [Magi] [Muren] [Runor] [Länkar] [Sägner] [Ting] [Viking]

[Sök] [Kontakt] [Skriv ut sidan] [In English]
Axe