startsidan

Birka vikingastaden Offerfester Runstenar Sveriges kristnande Vikingarna


Sveriges kristnande

Danmark omvändes under kung Harald Blåtands tid omkring år 960, Norge av Olaf Haraldsson runt år 1024. Han brände de gamla templen och tvingade norrmännen att döpa sig. Island gick samma väg år 1000 då det vid alltinget beslutades att kristendomen skulle vara den nya stadsreligionen. 1155 gjorde Erik den helige och den engelske biskopen Henrik sina korståg i Finland. Sverige höll fast vid de hedniska gudarna ända till slutet av 1000-talet, men redan år 829 hade den tyske ärkebiskopen av Hamburg-Bremen, Ansgar (801-865) kommit till handelsstaden Birka för att missionera på uppdrag av den tyske kejsaren Ludwig den fromme. Färden dit hade varit lång och svår eftersom de hade plundrats av vikingar och bland annat blivit av med de 40 böcker de hade med som gåva till den svenske kungen Björn. De fick fortsätta färden till fots och efter en lång vandring kom de fram till Birka.

Ansgar stannande där i ett och ett halvt år, dock utan att lyckas kristna så många som han hade tänkt sig. En viktig person, kungens tillsynsman Hergeir, lyckades han dock få med sig och Hergeir byggde på eget bevåg en kyrka. När Ansgar återvände till kejsaren Ludwig överdrev han antalet kristna på Birka och blev rikligt belönad av kejsaren som gjorde honom till ärkebiskop över hela Norden. Denna befattning övertogs dock snart av Ebo von Riems. Ebo i sin tur såg till att hans släkting Gautbert blev biskop av Sverige. Gautbert åkte förhoppningsfull till sitt nya stift, men blev förskräckt då de blev anfallna. När en av hans män blev dödad åkte han genast tillbaka till Tyskland. År 850 återvände Ansgar dock till Birka i tron att Birkas hedniska bosättning skulle ha blivit lite mer vänligt inställd till de kristna.

Den nye kungen Olof är liksom Björn vänligt inställd till missionärerna men han vågar inte ge Ansgar tillstånd att predika Guds ord där eftersom tidigare erfarenheter varit dåliga. Till slut bestäms att man ska dra lott om huruvida missionären ska få stanna eller inte och lotten faller gynnsamt ut för Ansgar. Han utser då Erimbert till Birkas nya präst. Erimbert byggde en kyrka och fick snart ihop en liten församling. Efter honom blev Ansfrid präst i Birka, och efter Ansfrid kom Rimbert. Runt 930 var de kristna återigen bortjagade från Birka. Sedan infaller någon sorts gråzon som är väldigt dåligt dokumenterad och man övergav Birka och hedendomen och flyttade till Sigtuna. Stavkyrkor byggdes och man ringde i kyrkklockorna för att skrämma bort de gamla gudarna. Under en lång övergångsperiod existerade kristendomen och hedendomen sida vid sida. Offentligt var man kristen, men hemma tillbad man de gamla gudarna. Från denna tid har en massa gjutjärnsformar hittats med avtryck för både kristna kors och hedniska torshammare. Den viktigaste skriften om Ansgars mission i Sverige är Ansgarkrönikan skriven av Ansgars efterträdare Rimbert.


Lättläst för alla - Vikingarnas värld 162:- på Adlibris [visa alla]


Axe [Artiklar] [Asgård] [Djur] [Gudar] [Jättar] [Magi] [Muren] [Runor] [Länkar] [Sägner] [Ting] [Viking]

[Sök] [Kontakt] [Skriv ut sidan] [In English]
Axe