startsidan

Anglosaxiska futharken   Germanska futharken   Medeltida futharken   Nordiska futharken

Germanska futharken

Den 24-typiga runraden är den äldsta futhark man känner till och den användes redan före vikingatiden, då främst till magi och teckenräkning (exempelvis kalendrar). Den germanska futharken började ursprungligen med Uruz runan och ungefär samtidigt som den byttes mot Fehu runan började man använda runor för att skriva ned lite vardagligare saker. Germanska futharken förenklades senare till den 16-typiga nordiska futharken som sedan anpassades lokalt för att passa olika träslag. Runraden är indelad i tre olika ätter; Frejs, Hagals och Tyrs. Namnet futhark kommer av de sex första runornas placering.

Frejs Ätt:
Hagals Ätt:
Tyrs Ätt:

Ansuza Ansuz är asarnas och asynjornas runa och står för visdom, kunskap och kommunikation genom det talade och skrivna ordet. Goda råd Ond kommunikation Asar Asynjor
AlgizR Algiz betyder älg och är en stark skyddsruna. Runans utseende symboliserar en uppsträckt hand eller en älgkrona. Ditt undermedvetna leder dig rätt Du kan bli utnyttjad
Biorkb Biorkrunan är en kvinnlig runa som symboliserar födelse, vård och läkedom. Formen kan associeras till en havande kvinna. Födelse eller giftemål Relationskonflikter
Dagazd Dagaz är gryningens och den nya dagens runa. Den symboliserar nya möjligheter och att frågeställaren själv inte alltid kan styra över sitt liv. Formen är en skaftlös dubbelyxa.
Ehwaze Ehwaz symboliserar häst och förflyttning och representerar Odens åttabenta springare Sleipner. Formen kan tydas till en högbent häst. Positiv resa Undvik resor Sleipner
Eihwazé Eihwaz betyder idegran, träet man gjorde pilbågar och ristade runor i. Eihwaz är också dödens runa och idegran planterades ofta på gravfält. Du beskyddas. Radikala lösningar
Fehuf Den germanska futharkens första runa Fehu står för fä, förmögenhet och självuppfyllelse. Fehu varnar oss för att se allt för materialistiskt på tillvaron. Rikedom Varnar
Gifug Gifu betyder gåva. Gåvan kan vara av olika slag; en enkel present, en bra dag eller att offra sig för någon annan. Gifu betyder också gärdsgård, skydd runt huset. Positiva händelser
Hagalh Hagal är haglets och de oförutsedda händelsernas symbol. Runan menar att förändringar är nödvändiga för livets gång. Den andra runätten heter Hagals ätt. Oväntade händelser
Ingwazng Den mycket positiva runan Ingwaz talar om att något är fullbordat och något nytt startar. Denna runa förknippas starkt med fruktbarhetsguden Frej. Slutför pågående projekt Frej
Isazi Isaz symboliserar is, död, försening och stagnation. Formen kan återspegla den namnprydda staven som restes vid vikingarnas gravhögar. Ligg lågt ett tag. Behov av självkännedom
Jeraj Årsrunan Jera symboliserar naturens gång. Det man sår får man skörda. Jera kopplas till fruktbarhetsgudarna Frej och Freja. Formen kan vara två liar. Betänksamhet Frej Freja
Kenazk Kenaz symboliserar sår och öppning, men även facklor och rituella eldar. Kenaz hör ihop med eldguden och väktaren Heimdall. Andligt medvetande Nedbrytande eld Heimdall
Lagazl Lagaz symboliserar vatten och vattenledsfärder, men även tankens färder. Med hjälp av Lagaz når man undermedvetna lösningar. Pålitlig intuition Vilseledande intuition
Mannazm Mannaz är människans runa och förknippas med deras sammanhållning och beroende av varandra. Formen är ett par som håller om varann. Goda Relationer Egoism Människor
Naudizn Naudiz är en symbol för ödet och styrs av nornorna. Formen är en martyrpåle. Runan menar att det är onödigt att gräma sig över förutbestämda motgångar. Ödet Skuld Urd Verdande
Othalao Den sista runan, Othala, betyder ärvt land och symboliserar fädernesjorden, traditioner och arv. Formen tros omgärda en ätts ägor. Ätten i välstånd Bråk inom ätten
Perdhrap Perdhra betyder jord eller sten, men den symboliserar också ljus. Perdhra menar att människan måste förfinas som ädelstenen. Oväntad gåva Hemligheter uppdagas
Raidhor Raidho betyder rida, vagn, hjul och vild framfart. Resorna som gestaltas kan vara både geografiska på jorden och själsliga. Resa Resa orsakad av negativa händelser
Sigils Sigil är segern, solen och blixtens runa. Innan sigil användes hjul eller hakkors till samma syfte. Med Gifu, Dagaz, Ingwaz; God hälsa Med Hagal, Biork, Naudiz; Stress Sol
Thurisazth Thurisaz betyder jätte och symboliserar att ont och gott behövs för att ta ut varandra. Runan förknippas också med Tor och hans Mjölner. Gudabeskydd Varning Jättar Mjölner Tor
Tiwazt Tyrs runa är ett tecken för djärvhet, offervillighet, seger och sanning. Den starka strids runan ristades på spjut och svärd. Sanningens kamp ger seger Bristande djärvhet Tyr
Uruzu Uruz står för vildoxen och urkraften; otämjd maskulin energi. Formen är två nedåtvända oxhorn. Runans negativa sida är motstånd till utveckling. Förändringar Var nyskapande
Wunjaw Wunja betyder glädje och livskraft, men också betesmark. Formen kan tolkas som ett äppel träd. Glädjande framtid Olyckliga upplevelser och försämrade relationer Breidablick

= Rättvänd vid runtydning.
= Felvänd vid runtydning.

Se också:
Artiklar: Intervju med en runristare
Magi: Skapa dina egna runor
Magi: Använd dina egna runstenar
Viking: RunstenarFör de minsta - Albin Viking 84:- på Adlibris [visa alla]


Axe [Artiklar] [Asgård] [Djur] [Gudar] [Jättar] [Magi] [Muren] [Runor] [Länkar] [Sägner] [Ting] [Viking]

[Sök] [Kontakt] [Skriv ut sidan] [In English]
Axe