startsidan

Använda sina runor Asatro i vardagen Skapa sina egna runor Tingens magi

Asatro i vardagen

Asatro tolkas av individen och det finns säkerligen många olika lösningar. Riktmärket bör vara att man inte ska släppa sin tro när man lämnar ceremonien, lagt undan runstenarna etc. De fornnordiska gudarna var alla på olika sätt, men det finns också gemensamma nämnare vad det gäller socialt beteende. De flesta gudarna var vänliga, ställde upp om någon fick problem, men insåg samtidigt sina egna begränsningar och tog inte på sig för mycket arbete. Man måste lära känna sig själv, inse sina begränsningar och lära av sina misstag. Man skall också tänka på hur man behandlar sin omgivning. Viktigt är också att inte ge upp! En parallell kan dras till gudarnas upprepade försök att fängsla Fenrisulven. Många av nutidens människor hade bara gett upp och tänkt att 'ja, ja, det löser sig nog'. Men gudarna gav inte upp och ulven hölls fängslad till Ragnarök. Att lära sig nya saker och utveckla sina kunskaper är en annan viktig del. Runan Pedhra i germanska futharken syftar till att människan måste förfinas som ädelstenen slipas för att bli dyrbarare. Sammanfattningsvis; om du lägger ihop de gudars (som du anser vara viktigast inom fornnordisk mytologi) beteenden får du en ganska stadig grund att stå på vad det gäller uppförande.


På engelska! The Oxford Illustrated History of the Vikings 192:- på Adlibris [visa alla]


Axe [Artiklar] [Asgård] [Djur] [Gudar] [Jättar] [Magi] [Muren] [Runor] [Länkar] [Sägner] [Ting] [Viking]

[Sök] [Kontakt] [Skriv ut sidan] [In English]
Axe