startsidan

Alver & Diser Dvärgar Jättar & Jättinnor

Dvärgar

De småväxta och giriga dvärgarna är liksom troll mycket ljusskygga och det sägs att de härstammar från maskarna i urtidsjätten Ymers kött. Dvärgarna är oftast illasinnade, men de är oslagbara smeder och har smitt de flesta av asarnas dyrbarheter. De lever i kvisthål och bergs ihåligheter. Några av dem bor i Svartalvheim. Svartalvheim


Alfrik Den konstnärliga dvärgen Alfrik är en av de fyra dvärgar som smidde Frejas halssmycke Brisingamen. För att få smycket tillbringade hon en natt med var och en av dem. Brisingamen
Allvis Allvis är en av de visaste dvärgarna. Han är känd för att ha begärt en brud av Tor som då frågade honom frågor tills solen gick upp och han blev ett troll. Allvis betyder 'kraften och visdomen'.
Andvare Andvare ägde Nibelungeguldet och trollringen Andvaranut, men dessa tog gudarna. Då uttalade Andvare en dödlig förbannelse till ringens alla framtida ägare. Andvaranut Frånånger
Berling Berling smidde med hjälp av tre andra dvärgar kärleksgudinnan Frejas vackra smycke Brisingamen. För att få smycket tillbringade hon en natt med var och en av de fyra dvärgarna. Brisingamen
Brokk Dvärg som smitt de flesta av asarnas värdeföremål. Han är son till Ivalde och bror till Eitre och Sindre. Draupner Gungner Gyllenborst Mjölner Siv Skidbladner
Durin Durin är en av de mäktigaste urtidsdvärgarna. Durin är en av få som känner till de äldsta dvärgarnas öden. Tillsammans med Dvalin smidde han det olycks-bringande trollsvärdet Tyrfing. Tyrfing
Dvalin Dvalin var en av de mäktigaste forntidsdvärgarna. Han var också en skicklig smed och en av de första som lärde sig läsa runor. Han smidde Brisingamen och Tyrfing. Brisingamen Modin Tyrfing
Eikinskjalde   Eikinskjalde var en skicklig konstnär. Namnet Eikinskjalde betyder 'han med ekskölden'.
Eitre Dvärgen Eitre är son till Ivalde och bror till Brokk och Sindre. Han är liksom de flesta dvärgar en skicklig smed.
Fjalar Fjalar är en elak dvärg som med hjälp av Galar dödar jätten Kvaser. De gör skaldemjödet av hans blod, men det tvingas de senare att lämna ifrån sig till Suttung som hämnas sina döda föräldrar.
Galar Galar är en elak dvärg som med hjälp av Fjalar dödar jätten Kvaser. De gör skaldemjödet av hans blod, men det tvingas de senare att lämna ifrån sig till Suttung som hämnas sina döda föräldrar.
Gandalf Gandalf benämns som den artonde av urtidsdvärgarna. Namnet Gandalf betyder 'trollkarl'.
Grer Grer smidde tillsammans med dvärgarna Alfrik, Berling och Dvalin Frejas vackra halssmycke Brisingamen. För att få smycket tillbringade hon en natt med var och en av dem. Brisingamen
Ivalde Dvärgarnas furste och far till mästersmederna Brokk, Eitre och Sindre. Tillsammans med sin fru Hildegun har han barnen Idun, Bil och Hjuke. Namnet Ivalde betyder 'han som har makt'.
Lit Lit är en liten dvärg som rände i vägen när asen Balders likbåt skulle sjösättas för att sedan tändas på. Eftersom Tor var på dåligt humör sparkade han in dvärgen i lågorna.
Nordre Nordre sitter sedan skapelsen i himlavalvets norra hörn på uppdrag av Oden, Vile och Ve. Detta för att hålla upp himlavalvet som är gjort av jätten Ymers skalle.
Regin Dvärgen Regin är son till Hreidmar och bror till Otter och Fafne. Han dödade först sin far och sedan Fafne, detta med hjälp av Sigurd Fafnesbare och hans svärd Gram, för att få Nibelungeguldet.
Sindre Sindre är son till Ivalde och har bröderna Brokk och Eitre. De är skickliga smeder och bor i ett kvisthål under Yggdrasils nedersta gren åt öster.
Södre Södre sattes i himlavalvets södra hörn av Oden, Vile och Ve för att man skulle veta vilket väderstreck som var vilket. Himlavalvet är gjort av jätten Ymers skalle.
Västre Dvärgen Västre sattes i himlavalvets västra hörn av Oden, Vile och Ve. Detta för att man skulle veta vilket väderstreck som var vilket. Himlavalvet är gjort av jätten Ymers skalle.
Vörlund Vörlund var en skicklig smed som smitt både trollringen Andvarnut och svärdet Gram. Han hölls under en tid tillfångatagen av kung Nidud och hämnades då djupt på kungens tre barn. Andvaranut Gram
Östre Dvärg som i skapelsen sattes i himlavalvets östra hörn av Oden, Vile och Ve så att man skulle kunna hålla reda på väderstrecken. Himlavalvet är gjort av jätten Ymers skalle.

Slö? Freja - Sagan om Valhalla CD 231:- på Adlibris [visa alla]


Axe [Artiklar] [Asgård] [Djur] [Gudar] [Jättar] [Magi] [Muren] [Runor] [Länkar] [Sägner] [Ting] [Viking]

[Sök] [Kontakt] [Skriv ut sidan] [In English]
Axe