startsidanIntervju med Teuternas hövding

Berätta lite om hur det kom sig att er verksamhet startade upp?

Vårt intresse i vår och omkringliggande nationers kultur gjorde att vi fann det viktigt att bilda Teuterna. Intresset för vår historia ledde till en diskussion som i sin tur ledde till beslutet att bilda Teuterna. Inledningsvis var vi ca 10 personer som bildade en interrimsstyrelse och när vi höll vårt första "årsmöte" var vi 22 och sedan har det bara ökat och idag är vi 112 personer. Varav en 1/3 är kvinnor, men detta håller på att öka!

Namnet Teuterna kommer från en vikingastam som enligt hörsägen bebott trakterna kring Helsingborg med omnejd. (Theuters)
    
[Hövding Tola]

Kan du berätta lite om er verksamhet i dagsläget?

Vi tränar två gånger i veckan, håller kursverksamhet året runt i hantverk och allt annat som är kopplat till tidsepoken. Deltar i marknader, samarbete med andra grupper både i och utanför norden. Vi har bland annat varit på Jomsborgs hirdmansceremoni i polen dec -01, Foteviken -02, Odense -02, Trelleborgen -02, kulturnatten Höganäs -02, Kulturnatten Landskrona -02 för att nämna några.

Vi har också visat skolklasser utrustning samt visat olika hantverk. Hantverkstyperna är silversmide, båg- och pilmakeri, sömnad, brickbandsvävning, gyckleri, bronsarbete, läder och efterhand alla som kommer fram. Visionen är att få en by med alla samhällsfunktionerna och även en hamn och befästning. De som bor i byn skall levandegöra vår historia.
    
[Bågskytt]

Vilka blot firar ni och hur?

Vi håller ting tre till fyra gånger per år. Midsommar och midvinterblot avhålls. Rådsceremonin hålls vid behov, och hittills har detta hållits ca 9 gånger per år! Anledning finner du under hur man blir medlem!

Ceremonierna bygger på fakta som vi funnit i olika böcker samt att vi lägger till en del själv för att känna gemenskap och glädje i att vara Teuter. Maten på bloten varierar men är tillagad på tidsenligt vis. På vårtinget var det bla. gropugnsgrillat vildsvin och till dricka är det mjöd, öl, fruktvin och vatten som gäller. Midvinterblotet lutar åt köttgryta eller gropugnsgrillat igen! Fisk är också gott i gropugn.

Ni sysslar med "showfighting". Kan du berätta lite mer om det?

Showfighting träning görs i linje, cirkel, enskilt. Enbart de som visar stort säkerhetsmedvetande och godkänns av mig (hövdingen) och Jarlen får vara med när vi kör uppvisningar eller deltar i de olika slagen. Andra måste visa på våra träningar att de bemästrar vapen och säkerhet och givetvis att de deltar i träningarna regelbundet. Detta för att kunna bli godkända för att delta i de större händelserna.

Skador har vi haft ytterst få men arbetar på att det skall bli ännu färre. Och detta kan bara nås genom att vi tränar mer och blir ännu säkrare i hanteringen. Vapen vi använder är svärd, yxa, halvdanyxa, danyxa, scramasaex (ett kort "svärd" som man använder som backup), spjut, båge, sköld m.m. Danyxa är en yxa med ett skaft på ca 180 cm som används för att "klyva" igenom motståndarens linje. Halvdan är ca hälften av danyxan och är effektiv i strid. Sköldarna pryds av gudarunor i rött!

    
[Dödlig envig]

Kan du berätta lite mer om hirdmän?

Hirdman i Teuterna kan man aldrig ansöka om att bli utan det får man erbjudande om. Endast de som tydligt visat engagemang och stort säkerhetsmedvetande samt att de kan hålla i träningarna kommer på tal!

I Teuterna är det förknippat med stort ansvar att vara hirdman. Utbildning sker dels inom Teuterna men även med hjälp av andra vikingar som är erkänt duktiga fighters. Samtliga hirdmän avlägger ed till hövdingen! Se vår hemsida under hirden.

Idag finns fem hirdmän och det finns en som har så kallat ögonen på sig! Påtänkt till hirden alltså.
    
[5 hirdmän]

Berätta lite om vikingakläderna ni använder?

Varierar enormt men allt är i naturmaterialet lin, ylle eller vadmal. I vissa fall siden. Både det vanliga nordiska förekommer men även det östinspirerande. Utseende och "utsmyckning" är beroende på vilken Status du har inom Teuterna. Träl, Bryte eller fri.

Ballongbyxor eller raka glimabyxor och en tunika som är till knäna ungefär är den vanligaste klädseln. Kvinnorna använder sig av långa kjolar med förkläde. Bälte med olika redskap bärs till detta.
    
[Teuterna på bröllop]

    
[Teutermärket]
Hur gör man för att bli medlem?

Man ansöker och därefter måste någon Teuter gå i god för den nya medlemmen och i de fallen ingen känner den ansökande så måste någon Teuter bilda sig en uppfattning och sedan gå i god för den nye och ta ansvar för honom/henne. Sedan vid beviljat inträde kommer den nya Teutern att tillhöra samma familj som sin "fadder". Då får också en ny Teuter sin status. Som nu kan max bryte uppnås och då måste det finnas en del utrustning samt kunskap annars blir vederbörande träl.

För att komma upp i "rang" måste man införskaffa sig kunskap och mer utrustning såsom kläder, skor m.m. Allt detta hjälper föreningen till med. Grundkravet för att bli teuter är att man är en trevlig människa och att man accepterar våra stadgar samt då vår "lag".

Träl är det lägsta och därefter bryte (friköpt träl) sedan blir man fri man eller kvinna och då kan man efter visade prov erhålla en titel som fataburgare, sömmerska, lädermakare mm. Enbart fria män och kvinnor kan erhålla dessa samt även bilda familj om deras familjeöverhuvud samt hövdingen tillåter.

Har ni någon kontakt med liknande samfund i andra länder?

Absolut, både i Danmark, Norge, Polen, Tyskland, England m.m. Har även medlemmar från USA. Vi har varit i Polen och Danmark och är inbjudna till Norge, Frankrike, Tyskland m.m. Vi har haft gäster från Polen, England, Norge, Danmark och fler är på väg!

1996 tjänstgjorde jag som officer i Bosnien och där hade jag en kollega från USA som tjänstgjorde på vårt kompani. Han och jag har blivit som bröder och han är av svensk, irländsk och italiensk härkomst och är en given viking. Hans son är också med i föreningen. Jag tror vi kommer att få fler från USA som medlemmar!
    
[I Odense, Danmark]

Hur mycket behöver man "kunna" i förväg för att gå med i en vikingaförening?

Egentligen ingenting för allt går att lära sig inom föreningen och det vi tycker att man skall ha är ett gott hjärta och ett stort intresse för vårt kulturarv.

Däremot måste jag påpeka att som det står i våra stadgar så betackar vi oss för personer som har nazistiska eller rasistiska åsikter och värderingar! Teuterna är öppna för alla nationaliteter och religioner.

Tack till Teuternas Hövding Tommy "Tola" Larsson som ställde upp på intervjun under perioden 021111 - 021117! Teuterna finner ni här och om ni vill kontakta Tola når ni honom på teutertola@telia.com.

Söker du underhållning? Asterix och vikingarna 141:- på Adlibris [visa alla]


Axe [Artiklar] [Asgård] [Djur] [Gudar] [Jättar] [Magi] [Muren] [Runor] [Länkar] [Sägner] [Ting] [Viking]

[Sök] [Kontakt] [Skriv ut sidan] [In English]
Axe